Tag archieven: studie

Niet lineair rekenen

Hoe krijg ik mensen aan het niet lineair rekenen. Dat is in de basis de vraag welke ik mezelf stel. Voor een organisatie wil ik dit onder mijn aandacht brengen.

Heb recentelijk les gegeven in de Solidworks reken modules Flow, Motion en het onderwerp Thermo uit Simulatie. Voor specifieke bedrijven, welke dus de juiste vragen stelden en waar ik het antwoord op kon geven. Het antwoord geven ging niet zonder moeite, maar mijn rijke ervaring heeft me geholpen.

Maar nu het niet lineaire deel van de Solidworks modules. Heb al de nodige ervaring in het niet lineair rekenen, met Femap en Simsolid. Maar nu uitzoeken wat Solidworks daaronder verstaat.

Bij low cycle fatigue is het necken van het materiaal de eerste stap op weg naar falen. Hiervoor de nodige ervaring opgedaan met materiaal modellen
volgens DNV (Det Norske Veritas).
Voor buckling van balk en plaat veel gewerkt met FeBeul, EBPlate, Femap en Simsolid. En dan ook weer de niet lineaire buckling uitzoeken met solid modellen.
Laten we maar eens gaan kijken wat Solidworks verstaat onder niet-lineair.

Cadmes_logo

Kortzichtigheid

Wat kun je jezelf toch voor de gek houden.

Heb ik een fout gemaakt door 25 jaar geleden te zeggen dat Solidworks een pakket was wat een veelkleurig knopje had? Dat je met dat veelkleurige knopje alleen single parts kon analyseren?

Ik weet nu beter. Heb voor Cadmes in 3 trajecten studenten begeleid. Voor Simulatie, Flow en Motion. De surveys zijn binnen.

Enkele reacties van studenten: “Goede basis, cursusleider met veel ervaring en kennis uit de praktijk.” “Veel vrijheid om de topics te volgen die we zelf willen, ….” “Het kost nog de nodige tijd om het eigen te maken” “kennis van zaken, past zich aan op jouw snelheid” “Leuke, losse manier van lesgeven met aandacht voor vragen uit de dagelijkse praktijk.” “bracht kennis heel duidelijk over” “

De cijfers van de survey: Gemiddeld een 8,4 met enkele zesjes en als hoogste enkele tienen.

Ben ik nu tevreden? Best wel. De integratie tussen de applicaties en Solidworks zijn verbazingwekkend goed.

Ben ik kortzichtig geweest? Ja.

Heb ik er iets van geleerd? Ja.
Oordeel pas als je het echt hebt gebruikt.