Maandelijks archief: juni 2016

No boundaries 02

Dit is een vertaling van de blog op SIMSOLID

De zoektocht naar het doorgronden van de mogelijkheden en de beperkingen van SIMSOLID duurt voort. Lassen zijn altijd een uitdaging in de klassieke FEA, bouten zelfs nog groter.

In de afgelopen maanden werd het duidelijk, dat lassen tussen platen een uitdaging in SIMSOLID kan zijn. Eén van de sterkste punten van SIMSOLID is de verbinding tussen de delen. Maar in verschillende gemaakte modellen was het gedrag van de verbindingen tussen platen niet zoals verwacht.

De mogelijkheden om contacten te leggen in de ontwerpfase van een project werden onderzocht met het model in afbeelding 1.
De normale verbinding instellingen leveren geen verbinding en een waarschuwing van SIMSOLID dat de onderdelen die niet zijn aangesloten.

picture 1

picture 1

Met een tussenruimte instelling van 18 mm bij een plaat dikte van 10 mm onder een ingesloten hoek van 30 graden worden de platen wel verbonden.
Dit is weergegeven met de rode lijnen in figuur 2

picture 2

picture 2

Met een belasting toegevoegd, vervormen de platen zoals verwacht, zoals te zien in afbeelding 3.
De belasting grijpt aan op de schuine plaat. De bodemplaat is vastgelegd aan de linker- en rechterzijde.
De verplaatsing wordt getoond en de kleuren geven de vonMises spanningen weer.

picture 3

picture 3

Het nadeel van een gap setting van 18 mm is de mogelijkheid van ongewenste verbindingen elders in het model.
Om dit te omzeilen maken we een part welke de las simuleert. Neem niet de moeite om de fancy las methodes van SolidWorks en Inventor te gebruiken. Plaats gewoon een staaf zoals weergegeven in figuur 4.
Zoals getoond in rood levert een instelling van 1 mm een goede verbinding met beide platen in SIMSOLID . Zie de rode lijnen. Stel de nauwkeurigheid in op hoog.

picture 4

picture 4

Met een belasting vervormen de platen zoals verwacht, zie afbeelding 5.
De belasting grijpt aan op de schuine plaat. De bodemplaat is vastgelegd aan de linker- en rechterzijde.
De verplaatsing wordt getoond en de kleuren geven de vonMises spanningen weer.
picture 5

picture 5

De spanningen zijn hoger. Dit wordt veroorzaakt door de te korte stang, die de las voorsteld. Uiteraard zal de hardcore FEM specialist zeggen, dat dit foutieve resultaten voor de las zal geven, maar we zijn niet geïnteresseerd in de lokale las spanningen en deze methode is goed om snel te kijken naar de globale spanningen en verplaatsingen.

SIMSOLID levert precies dat en ongelooflijk snel.