Uitgelicht bericht

Democratisering van de Eindige Elementen Methode

Er wordt vaak over gesproken. Het veelkleurige knopje op de toolbar is voor iedereen. Druk erop! Het is makkelijk! Gebruik het!
Is dat wel zo?

Handrekenen heb je geleerd op de lagere school. Staartdelingen en worteltrekken. Dat soort werk.
Gebruik je het nog wel eens? Ik denk zelden.

Schatten leer je als je buiten speelt. Haal ik die afstand over die sloot, met mijn schoenen, vanaf deze blubberige kant? Is dat touw sterk genoeg om aan te hangen en over de sloot heen te slingeren? Is deze wiebelige brug sterk genoeg om me te dragen?
Je doet heel veel ervaring op in je leven, maar je gebruikt het niet om te rekeken. Bijvoorbeeld: kan een m10 boutje mijn auto optillen?
Gebruik je het nog wel eens? Ik denk zelden.

Rekenlineaal 10^9 met logaritmische tabellen en goniometrische tabellen.

GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=647101

Gebruik je de lineaal en de tabellen nog wel eens? Ik denk zelden.

De zakrekenmachine was en is een fantastische uitvinding. Met een mooie nauwkeurigheid. Maar wat heb je er aan als je pi door twee moet delen en vervolgens het antwoord moet vermenigvuldigen met een geschat gewicht?

De uitkomsten worden nauwkeurig weergegeven, maar je moet zelf beoordelen hoeveel significante cijfers je gebruikt. Alle cijfers behalve voorafgaande nullen zijn significant: 87,636 heeft bijvoorbeeld vijf significante cijfers; 0,636 heeft er drie. Als een getal geen komma bevat, is het in het geval van een of meer nullen aan het eind, zoals 3620, 3600 en 3000, niet duidelijk of daar significante bij zijn, en zo ja hoeveel. Om aan te geven welke cijfers significant zijn, kan een getal als 3000 in de wetenschappelijke notatie worden genoteerd. Als drie cijfers significant zijn — de waarde ligt tussen 2995 en 3005 — noteert men 3,00 × 10³.
Gebruik je de rekenmachine nog wel eens? Ik denk het wel.

FEA (finite element analysis) methode. Is dit dan de juiste methode? Grote fouten worden gemaakt in de opzet van het model: singularities en te stijve constraints.

Wat is een singulariteit? Bekijk de wiskundige functie f(x)=1/x , waarbij x een positieve of negatieve waarde mag hebben. Dit werkt voor alle waardes van x (op de reële getallenlijn), tot het moment dat we 0 invullen. De vergelijking f(x)=1/0 levert een waarde op die niet gedefinieerd is. Grafisch weergegeven:

Oftewel een asymptoot. Dit geeft wel een probleempje, als je op zoek bent naar de hoogste spanning. Deze is namelijk oneindig.

Constraints of vastleggingen. Hoe ga je daar mee om? Een voorbeeld:

Eenvoudig toch? Even een asje modelleren als 1d element en klaar.
Maar wat als het een 3d solid model is? Hoe constrain je de lagering dan?
Dan ontkom je er niet aan om een deel van de support van de lagering te modelleren en met behulp van St Venant de vervormbaarheid van de lagers mee te nemen. En vergeet ook niet een van de lageringen vast te zetten en de rest vrij te laten in de axiale richting. Dat is de realiteit. Die moet je benaderen.

Gebruik je FEA nog wel eens? Ik denk het wel. Maar vergeet niet de andere methode’s. Gebruik schatten om een idee te krijgen van de afmeting van de constructie.
Gebruik je rekenmachine voor een globale som (en sla deze op in MathCad).
Gebruik FEA op de juiste manier en verkrijg een meer gedetaileerd antwoord.

Veel plezier!

Uitgelicht bericht

Recente activiteiten / Recent activities

 • Lesgeven bij Cadmes voor Solidworks Simulation, Motion en Flow
  / Teaching for Cadmes in Solidworks Simulation, Motion and Flow
 • Berekening voor N-Sea van structural mechanical engineering van sea fastenings op een bak, analyse van bestaande equipment
  / Calculation for N-Sea of structural mechanical engineering for sea fastening on a barge, analyses of existing equipment.
 • Berekening en ontwerp van hulpmiddelen voor reparatie en transport van overslag kranen voor Kalmar. Beoordelen van schades aan kranen en voorstellen/uitwerken van oplossingen. / Calculation and design of aides for repairs on-  and transport of  cranes for Kalmar. Judging of damages on cranes and suggesting/executing of solutions.
 • Assisteren bij Boskalis Subsea Cables (voorheen VBMS) bij structural mechanical engineering van sea fastenings op schepen en bakken, analyse van bestaande equipment en ontwikkeling van nieuwe equipment
  / Assisting Boskalis Subsea Cables (formerly VBMS) in structural mechanical engineering for sea fastening, analyses of existing equipment and development of new equipment.
 • Vraagbaak voor SIMSOLID
  2st biedt ondersteuning op het werken met SIMSOLID voor het Nederlands sprekende taalgebied sinds 2016. Neem contact op voor de mogelijkheden. info@2st.nl
 • Berekening en controle van levensduurverlengende maatregelen voor container overslag kranen voor Cargotec
  / Calculation and check of life extension measures for container handling cranes for Cargotec
 • Structural mechanical engineering for Hollandia on the Brighton i360 jacking tower. http://www.skyscrapercenter.com/building/british-airways-i360/16904
20150722-124515

The jacking process underwayWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

Lees verder

Niet lineair rekenen

Hoe krijg ik mensen aan het niet lineair rekenen. Dat is in de basis de vraag welke ik mezelf stel. Voor een organisatie wil ik dit onder mijn aandacht brengen.

Heb recentelijk les gegeven in de Solidworks reken modules Flow, Motion en het onderwerp Thermo uit Simulatie. Voor specifieke bedrijven, welke dus de juiste vragen stelden en waar ik het antwoord op kon geven. Het antwoord geven ging niet zonder moeite, maar mijn rijke ervaring heeft me geholpen.

Maar nu het niet lineaire deel van de Solidworks modules. Heb al de nodige ervaring in het niet lineair rekenen, met Femap en Simsolid. Maar nu uitzoeken wat Solidworks daaronder verstaat.

Bij low cycle fatigue is het necken van het materiaal de eerste stap op weg naar falen. Hiervoor de nodige ervaring opgedaan met materiaal modellen
volgens DNV (Det Norske Veritas).
Voor buckling van balk en plaat veel gewerkt met FeBeul, EBPlate, Femap en Simsolid. En dan ook weer de niet lineaire buckling uitzoeken met solid modellen.
Laten we maar eens gaan kijken wat Solidworks verstaat onder niet-lineair.

KWAAD

Ik was echt kwaad. De spiegel, welke me voorgehouden werd, maakte me kwaad. Ruud Veltenaar was als gastspreker uitgenodigd door Dassault Systems. Hij gaf een confronterende lezing over onze dagelijkse acties tegen de wereld.

Hoezo tegen de wereld? Als er twee maal zoveel Europeanen zouden zijn, wordt de wereld binnen no time opgestookt. Oftewel wij verbranden veel te veel en we produceren een heel groot deel van de vervuiling van de wereld.

De inleiding van Dassault was “Fasten your seatbelts, together with Ruud Veltenaar | Inspirerende Spreker & Toekomstdenker we are going on an expedition to net-positive! Are you ready? Join us on the 8th of November for a talk that you will remember and talk about for a long time.”

De spiegel welke Ruud voorhield, maakte de hele zaal doodstil. Wie zaten er in de zaal? Klanten en resellers. Onder andere Damen, Brabantia, Unbrick, Lightyear, National Aircraft Company, enzovoorts. De reflecterende vragen welke hij stelde waren confronterend en zette aan tot nadenken.

De video’s voor dit onderwerp zijn hier te vinden:

Verander de wereld, begin bij jezelf.