Uitgelicht bericht

Recente activiteiten / Recent activities

  • Vraagbaak voor SIMSOLID
    2st biedt ondersteuning op het werken met SIMSOLID voor het Nederlands sprekende taalgebied sinds 2016. Neem contact op voor de mogelijkheden. info@2st.nl
  • Assisteren bij Boskalis Subsea Cables (voorheen VBMS) bij structural mechanical engineering van sea fastenings op schepen en bakken, analyse van bestaande equipment en ontwikkeling van nieuwe equipment
    / Assisting Boskalis Subsea Cables (formerly VBMS) in structural mechanical engineering for sea fastening, analyses of existing equipment and development of new equipment.
  • Berekening en controle van levensduurverlengende maatregelen voor container overslag kranen voor Cargotec
    / Calculation and check of life extension measures for container handling cranes for Cargotec
  • Structural mechanical engineering for Hollandia on the Brighton i360 jacking tower. http://www.skyscrapercenter.com/building/british-airways-i360/16904

20150722-124515

The jacking process underway Lees verder

Hoe krijg je veel volgers op LinkedIn? How to get a lot of followers on LinkedIn?

Wat bij mij succevol is geweest, is het opzetten van LinkedIn groepen met een thema wat nog niet werd genoemd. Salome en Eindige elementen in het Nederlands waren een paar van de groepen, welke me op weg hebben geholpen naar 886 volgers. Er zijn wel een paar groupen per december van vorig jaar (2020) gestopt. Netjes gevraagd aan de huidige leden, of ze eventueel de groep over wilden nemen, maar … geen reactie.

Maar ook belangrijk is: de waarheid vertellen. Geen leugens of verdraaiingen van de waarheid. Of politiek correct lullen. Dat wordt direct herkend.

What was succesfull for me, was the birth of LinkedIn groups with a new theme. Salome and Finite elements in the Dutch language were a few of the groups, which helped me to reach 886 followers. A few of the groups were ended at the end of 2020. I asked the current members politely, if there was someone to take over the group, but … no respons.

Also important is: telling the truth. No lies or twisting the truth. Or talking politcal sh.t. That gets noticed immediatly.

info@2st.nl

Nieuw jaar?

Allemaal een gelukkig nieuw jaar gewenst. Dat was mijn wens in december 2019. Wat is er van terecht gekomen? Weinig. Veel terecht klagende mede zzp’ers. Veel onterecht klagende burgers, die hun vrijheid zagen ingeperkt.

Wat ik u nu toe ga wensen?
Leef en blijf leven!

Voor engineers en it-managers

Waar kan ik op verdienen, waar vind ik efficientie? Zijn we goed bezig met ons 3d pakket? 
Wanneer is een model af? Als de tekeningen gereed zijn? Of als de berekeningen van het model gereed zijn? Zou het niet fijn zijn om de eerste versies van het model al even te kunnen testen op stijfheid en sterkte. 
Dat kan sinds 2016. In 2016 is SIMSOLID gelanceerd. Als een van de eerste gebruikers dacht ik “dit programma kost me mijn baan” Als mechanical structural consultant zag ik mijn verzamelde ervaring verdampen.

Maar je kunt het ook kopen en gebruiken! Zo gezegd zo gedaan en sinds 2017 ben ik een kritische, maar zeer intensieve gebruiker. Alle problemen in kaart gebracht en voor mezelf bewezen. Boutverbindingen, lasverbindingen, niet lineaire buckling; alles zelf getest en uit kunnen leggen aan kritische klanten.

Deze kennis ga ik nu aanbieden. U kunt mij inhuren om uw medewerkers snel op nivo te krijgen. Een zodanig nivo dat zij met kennis en kunde de 3d modellen kunnen analyseren. Hoe lang duurt dat dan? Afhankelijk van de ervaring van uw personeel kan ik ze in 7 dagdelen uitleggen wat ze aan het model moeten veranderen voor ze het importeren (NIETS), hoe het meshen in zijn werk gaat (SIMSOLID HEEFT GEEN MESH), hoe constraints werken (EVEN OPLETTEN), hoe connecties werken (EVEN OPLETTEN), hoe je belastingen aanbrengt, hoe je een simulatie start, waarom je een niet lineaire simulatie gebruikt en opstart. En een hele partij aan tips en wetenswaardigheden van het pakket SIMSOLID.

info@2st.nl

FEA <> DEA

De naam voor de methode gebruikt door Altair SIMSOLID is geen finite element analysis. Het beschrijft de parts door hogere orde polynomen. De vertaling van beschrijven in het Engels is described. Daarom stel ik voor de naam Described Element Analysis oftewel DEA.

The name for the method used by Altair SIMSOLID is not finite element analysis. It describes the parts by higher order polynomials. The translation of describing in english is described. That is why I propose the name Described Element Analysis or DEA.