Maandelijks archief: juni 2023

Niet lineair rekenen

Hoe krijg ik mensen aan het niet lineair rekenen. Dat is in de basis de vraag welke ik mezelf stel. Voor een organisatie wil ik dit onder mijn aandacht brengen.

Heb recentelijk les gegeven in de Solidworks reken modules Flow, Motion en het onderwerp Thermo uit Simulatie. Voor specifieke bedrijven, welke dus de juiste vragen stelden en waar ik het antwoord op kon geven. Het antwoord geven ging niet zonder moeite, maar mijn rijke ervaring heeft me geholpen.

Maar nu het niet lineaire deel van de Solidworks modules. Heb al de nodige ervaring in het niet lineair rekenen, met Femap en Simsolid. Maar nu uitzoeken wat Solidworks daaronder verstaat.

Bij low cycle fatigue is het necken van het materiaal de eerste stap op weg naar falen. Hiervoor de nodige ervaring opgedaan met materiaal modellen
volgens DNV (Det Norske Veritas).
Voor buckling van balk en plaat veel gewerkt met FeBeul, EBPlate, Femap en Simsolid. En dan ook weer de niet lineaire buckling uitzoeken met solid modellen.
Laten we maar eens gaan kijken wat Solidworks verstaat onder niet-lineair.