Maandelijks archief: februari 2021

Hoe krijg je veel volgers op LinkedIn? How to get a lot of followers on LinkedIn?

Wat bij mij succevol is geweest, is het opzetten van LinkedIn groepen met een thema wat nog niet werd genoemd. Salome en Eindige elementen in het Nederlands waren een paar van de groepen, welke me op weg hebben geholpen naar 886 volgers. Er zijn wel een paar groupen per december van vorig jaar (2020) gestopt. Netjes gevraagd aan de huidige leden, of ze eventueel de groep over wilden nemen, maar … geen reactie.

Maar ook belangrijk is: de waarheid vertellen. Geen leugens of verdraaiingen van de waarheid. Of politiek correct lullen. Dat wordt direct herkend.

What was succesfull for me, was the birth of LinkedIn groups with a new theme. Salome and Finite elements in the Dutch language were a few of the groups, which helped me to reach 886 followers. A few of the groups were ended at the end of 2020. I asked the current members politely, if there was someone to take over the group, but … no respons.

Also important is: telling the truth. No lies or twisting the truth. Or talking politcal sh.t. That gets noticed immediatly.

info@2st.nl