Categoriearchief: Simsolid

Low cycle fatigue

Een collega maakte een opmerking dat alle lassen vanaf nu FP (full pen) zouden moeten zijn, in plaats van hoeklassen. Zijn mening “alles is vermoeiings gevoelig” heeft een kern van waarheid. 
De delen welke voor een zee vast project worden ge-engineerd worden soms langer gebruikt. Tijdens dit lange gebruik kunnen vermoeiings spanningen optreden.

Achtergrond

De ondergrens van een fatigue berekening is 10 E3 belastingswisselingen. Hiervan blijven we meestal verwijderd.
De ondergrens van een low cycle fatigue berekening is 6 belastingswisselingen. Denk aan een paperclip welke wordt gebogen. Na 6 tot 13 buigingen tot voorbij de elastische grens breekt de paperclip.
Een spannings concentratie verhoogt de spanning in het materiaal. Een spanningsverhoging van 3 is verklaarbaar, in de constructies welke worden gebruikt als zeevasten. Denk aan een T constructie tussen twee platen met hoeklassen.

Lassen

Een fundamentele keuze wordt gemaakt bij het bepalen van de standaard manier van lassen. Nu wordt uitgegaan van hoeklassen van 2 maal 0,7 keer de wanddikte. Hieronder een model met hoeklassen en een FP las.

Bookmark 2.png
Bookmark 3.png

Op trek belast wordt de spanningsverhoging in de hoeklas de factor 3. (21.9 / 6.7 = 3.2)

Bookmark 1.png

De lokatie van de hoge spanning is in de binnen hoek, welke niet wordt gecontroleerd met Non Destructief Testen. Met NDT wordt alleen de buitenzijde gecontroleerd. Een PP (partial penetration) las heeft last van scheurgroei aan de binnenzijde.

Bookmark 4.png

Als wordt gekozen voor FP lassen zal de spanningsconcentratie verlagen naar 1.3 (8.1 / 6.7 = 1.2) Ook is de kritieke plek eenvoudig te controleren met NDT. 

Advies

De keuze voor FP lassen lijkt eenvoudig als fatigue bestendig moet worden gewerkt. Zowel low cycle als high cycle fatigue. De gevolgen voor de kosten zijn niet berekend. De kosten voor falen van de constructie zijn ook niet berekend.

Achtergrond

In DNV RP C203 is het volgende te vinden.

Met Altair SIMSOLID is met niet lineair rekenen ook low cycle fatigue te berekenen.

Voor engineers en it-managers

Waar kan ik op verdienen, waar vind ik efficientie? Zijn we goed bezig met ons 3d pakket? 
Wanneer is een model af? Als de tekeningen gereed zijn? Of als de berekeningen van het model gereed zijn? Zou het niet fijn zijn om de eerste versies van het model al even te kunnen testen op stijfheid en sterkte. 
Dat kan sinds 2016. In 2016 is SIMSOLID gelanceerd. Als een van de eerste gebruikers dacht ik “dit programma kost me mijn baan” Als mechanical structural consultant zag ik mijn verzamelde ervaring verdampen.

Maar je kunt het ook kopen en gebruiken! Zo gezegd zo gedaan en sinds 2017 ben ik een kritische, maar zeer intensieve gebruiker. Alle problemen in kaart gebracht en voor mezelf bewezen. Boutverbindingen, lasverbindingen, niet lineaire buckling; alles zelf getest en uit kunnen leggen aan kritische klanten.

Deze kennis ga ik nu aanbieden. U kunt mij inhuren om uw medewerkers snel op nivo te krijgen. Een zodanig nivo dat zij met kennis en kunde de 3d modellen kunnen analyseren. Hoe lang duurt dat dan? Afhankelijk van de ervaring van uw personeel kan ik ze in 7 dagdelen uitleggen wat ze aan het model moeten veranderen voor ze het importeren (NIETS), hoe het meshen in zijn werk gaat (SIMSOLID HEEFT GEEN MESH), hoe constraints werken (EVEN OPLETTEN), hoe connecties werken (EVEN OPLETTEN), hoe je belastingen aanbrengt, hoe je een simulatie start, waarom je een niet lineaire simulatie gebruikt en opstart. En een hele partij aan tips en wetenswaardigheden van het pakket SIMSOLID.

info@2st.nl

FEA <> DEA

De naam voor de methode gebruikt door Altair SIMSOLID is geen finite element analysis. Het beschrijft de parts door hogere orde polynomen. De vertaling van beschrijven in het Engels is described. Daarom stel ik voor de naam Described Element Analysis oftewel DEA.

The name for the method used by Altair SIMSOLID is not finite element analysis. It describes the parts by higher order polynomials. That is why I propose the name Described Element Analysis or DEA.

Bugs en developers versies 2

Als je het programma lang en veel gebruikt, vind je wel eens bugs. En dan mag je soms een developers versie uitproberen. We hebben nu al een paar maanden de 2020.0.0.DEV versie in huis. De help file is nog niet gereed, maar de functionaliteit is prima. En de functionaliteit is verder uitgebreid. Geen crashes. Alleen moet je om de dag opnieuw opstarten om de info (via de rechtermuisknop) te laten werken. En backwards compatible bestaat nog niet.

Bij het bedrijf waar ik werk is gekozen voor een oplossing met meerdere werkplekken. We proberen het aantal gelijktijdige gebruikers te beperken tot 5.