Recente activiteiten / Recent activities

 • Lesgeven bij Cadmes voor Solidworks Simulation, Motion en Flow
  / Teaching for Cadmes in Solidworks Simulation, Motion and Flow
 • Berekening voor N-Sea van structural mechanical engineering van sea fastenings op een bak, analyse van bestaande equipment
  / Calculation for N-Sea of structural mechanical engineering for sea fastening on a barge, analyses of existing equipment.
 • Berekening en ontwerp van hulpmiddelen voor reparatie en transport van overslag kranen voor Kalmar. Beoordelen van schades aan kranen en voorstellen/uitwerken van oplossingen. / Calculation and design of aides for repairs on-  and transport of  cranes for Kalmar. Judging of damages on cranes and suggesting/executing of solutions.
 • Assisteren bij Boskalis Subsea Cables (voorheen VBMS) bij structural mechanical engineering van sea fastenings op schepen en bakken, analyse van bestaande equipment en ontwikkeling van nieuwe equipment
  / Assisting Boskalis Subsea Cables (formerly VBMS) in structural mechanical engineering for sea fastening, analyses of existing equipment and development of new equipment.
 • Vraagbaak voor SIMSOLID
  2st biedt ondersteuning op het werken met SIMSOLID voor het Nederlands sprekende taalgebied sinds 2016. Neem contact op voor de mogelijkheden. info@2st.nl
 • Berekening en controle van levensduurverlengende maatregelen voor container overslag kranen voor Cargotec
  / Calculation and check of life extension measures for container handling cranes for Cargotec
 • Structural mechanical engineering for Hollandia on the Brighton i360 jacking tower. http://www.skyscrapercenter.com/building/british-airways-i360/16904
20150722-124515

The jacking process underwayWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

 • Structural mechanical engineering with fea for ships crane with knuckle boom (beam models) concerning load diagram.
 • Berekening en ontwerp van hulpmiddelen voor reparatie en transport van overslag kranen. / Calculation and design of aides for repairs on-  and transport of  cranes.
 • Advies bij het gebruik van- en integratie van 3D CAD en Simulatie in Solidworks en SW Simulation. Overdracht van kennis over het praktisch inzetten van EEM en de softwares. / Advise on usage and integration of 3D CAD and Simulation in Solidworks en SW Simulation. Tranfer of knowledge about practical usage of FEM and the softwares.

Details kunnen worden verstrekt per mail. info @ 2st.nl zonder de spaties. / Details can be provided in personal mail. info @ 2st.nl without spaces.